خانه / اشتراک / اشتراک مجلات خارجی

اشتراک مجلات خارجی

اطلاع مرجع تخصصی معرفی و فروش اشتراک مجلات و نشریات خارجی در ایران است. اطلاع با ارائه خدمات اشتراک مجله های خارجی در زمینه های مختلف علمی، هنری و تخصصی در سراسر دنیا، امکان دستیابی هموطنان عزیزمان را به فن آوری و اطلاعات علمی روز دنیا را به طور پیوسته و به روز فراهم می نماید.
شما می توانید جهت اشتراک مجلات موجود با تلفن ۸۸۴۲۸۵۷۷ تماس حاصل فرمایید:

لیست موضوعی مجلات

Agriculture

Automotive

Biotechnology & Pharmaceuticals

Computers

Construction

Education

Engineering

Executive & Management

Finance

Food & Beverage

Government

Healthcare

Human Resources

Industrial & Manufacturing

Internet

Information Technology

Insurance

Mechanical / Machine

Meetings & Travel

Multimedia

Network / Communications

Purchasing & Procurement

Retail

Sales & Marketing

Telecom & Wireless

Trade/Professional Services

Transportation & Logistics

 Utility & Energy